Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Caerdydd

Mae Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Caerdydd (BGC Caerdydd) yn dwyn ynghyd arweinwyr gwasanaethau cyhoeddus a gwneuthurwyr penderfyniadau at ei gilydd i wella lles economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol Caerdydd trwy gryfhau cydweithrediad ar draws gwasanaethau cyhoeddus y ddinas.

Dogfennau a Gwybodaeth Allweddol