Trefniadau Cyflawni

Mae gan BGC Caerdydd bwrdd rhaglen yn cefnogi ei Gynllun Lles. Mae pob bwrdd yn canolbwyntio ar faes sy’n gofyn am raglen o gydweithredu parhaus rhwng gwasanaethau cyhoeddus a chymunedol y ddinas.

I gyflawni ymrwymiadau penodol neu i fynd i’r afael â materion sy’n dod i’r amlwg, gall y BGC hefyd sefydlu grwpiau gorchwyl a gorffen i fynd i’r afael â gweithgareddau llai amlwg sydd â chyfyngiadau amser.