Ein polisi cwcis

Ffeiliau yw cwcis sy’n cael eu hanfon i’ch cyfrifiadur neu ddyfais mynediad arall o wefan, y gellir ei gweld yn ddiweddarach gan yr un wefan honno.  Nid yw cwcis yn cynnwys unrhyw wybodaeth bersonol amdanoch chi ac ni ellir eu defnyddio i adnabod defnyddiwr unigol.

Rydym yn defnyddio cwcis i roi gwybodaeth ddienw i ni am sut mae pobl yn defnyddio ein gwefan ac i’n helpu ni i wybod beth maen nhw’n ei weld yn ddiddorol ac yn ddefnyddiol ar ein gwefan.

Mae’r rhan fwyaf o borwyr gwe yn derbyn cwcis yn ddiofyn.  Fodd bynnag, os ydych yn anghyfforddus gyda chwcis, efallai y gallwch osod eich porwr gwe i wrthod pob cwci neu i roi gwybod i chi pan anfonir cwci i’ch cyfrifiadur – yna gallwch ddewis a ydych am dderbyn y cwci ai peidio.

Nodwch, drwy wrthod ein cwcis neu analluogi cwcis yn y dyfodol, efallai na fyddwch yn gallu defnyddio rhannau penodol neu nodweddion penodol o’n gwefan.

Cwcis yr ydym yn defnyddio ar y wefan hon

Cwcis hanfodol

Mae rhai cwcis yn hanfodol er mwyn i chi allu profi ymarferoldeb llawn ein gwefan.  Maent yn caniatáu i ni gynnal sesiynau defnyddwyr ac atal unrhyw fygythiadau diogelwch.  Nid ydynt yn casglu nac yn storio unrhyw wybodaeth bersonol.

Cwci Disgrifiad
wp-settings-{user} Wedi’i ddefnyddio i gadw gosodiadau gweinyddol WordPress defnyddwyr
wp-settings-time-{user} Amser pryd y gosodwyd gosodiadau WordPress
cookie_notice_accepted I wirio a yw caniatâd wedi’i ddewis i gymhwyso cwcis nad ydynt yn hanfodol
cookieconsent_status I wirio a oes angen dangos y faner dewis cwcis ai peidio
wp-wpml_current_language Darparu’r cynnwys yn newis iaith y defnyddwyr

Cwcis ystadegol

Mae’r cwcis hyn yn storio gwybodaeth fel nifer yr ymwelwyr â’r wefan, nifer yr ymwelwyr unigryw, pa dudalennau o’r wefan yr ymwelwyd â nhw, ffynhonnell yr ymweliad ac ati.  Mae’r data hwn yn ein helpu i ddeall a dadansoddi pa mor dda y mae’r wefan yn perfformio a lle mae angen ei gwella.

Cwci Disgrifiad
_ga Mae’r cwci hwn wedi’i osod gan Google Analytics.  Defnyddir y cwci i gyfrifo data ymwelwyr, sesiynau, ymgyrchoedd a chadw golwg ar ddefnydd o’r safle ar gyfer adroddiad dadansoddeg y safle.  Mae’r cwcis yn storio gwybodaeth yn ddienw ac yn neilltuo rhif a gynhyrchir ar hap i adnabod ymwelwyr unigryw.
_gat Mae’r cwcis hyn yn cael eu gosod gan Google Universal Analytics i gyfyngu’r gyfradd ceisiadau er mwyn lleihau ar gasglu data ar wefannau traffig uchel.
_gid Mae’r cwci hwn wedi’i osod gan Google Analytics.  Defnyddir y cwci i storio gwybodaeth am sut mae ymwelwyr yn defnyddio gwefan ac mae’n helpu i greu adroddiad dadansoddeg o sut mae’r wefan yn gwneud.  Mae’r data a gasglwyd yn cynnwys y nifer o ymwelwyr, y ffynhonnell y maent wedi dod ohoni, a’r tudalennau yr ymwelwyd â nhw ar ffurf ddienw.

Cwcis a osodir gan safleoedd Trydydd Parti

I gefnogi ein gwefannau, rydym weithiau’n ymgorffori lluniau a chynnwys fideo o wefannau fel Facebook a Twitter.  O ganlyniad, pan fyddwch yn ymweld â thudalen gyda chynnwys wedi’i wreiddio o, er enghraifft, Facebook, efallai y byddwch yn cael cwcis o’r gwefannau hyn.  Dydy’r wefan hon ddim yn rheoli lledaeniad y cwcis hynny. Dylech edrych ar y wefan trydydd parti berthnasol i gael rhagor o wybodaeth am y rhain.

Newid eich caniatâd

Gallwch dynnu’n ôl eich caniatâd cwcis drwy ddiweddaru fy nghaniatâd.